Kurs i materialkvalitet og virkesutnytting: 2. - 4. november på Dovre

12-10-2023

Norsk Bygdesagforening inviterer til Kurs i materialkvalitet og virkesutnytting, 2. - 4. november på Dovre

Stad: Dovre Handverksenter, Hjerleid, Jøndalsvegen 3B, 2662 Dovre

Tidsrom: Torsdag 2. nov kl. 18.00 - laurdag 4. nov kl. 13.00

Kursleiar: Steinar Moldal

Påmelding til: Norsk Bygdesagforening: admin@sag.no / mobil: 918 86 113

Påmeldingsfrist: 20. oktober

Kurset vil vere nyttig for alle som er opptekne av materialkvalitet. Deltakarane vil få ei god innføring i korleis ein kan vurdere materialkvalitet på ståande skog. Korleis stokken bør sagast for å utnytte den best mogleg, ulike skurmønstre og kva den ferdige materialen er best eigna til.

Sjå invitasjonen her for prisar og meir informasjon. 

Vel møtt til kurs 2. - 4. november på Dovre!

Fagdag og sagbruksdemonstrasjon – 11. november 2023 på Løten

05-10-2023

Norsk Bygdesagforening og Tretorget inviterer til fagdag og sabruksdemonstrasjon 11. november på Løten.

Stad: Kilde Gjestgiveri As og Løten Bygdesag
Påmeldingsfrist: 20. oktober
Påmelding: Send e-post til admin@sag.no eller ring oss på tlf: 918 86 113.

Arrangementet er gratis. Middag og eventuelt overnatting dekkast av den enkelte.

Sjå invitasjon for program og meir informasjon.

Vel møtt til fagdag og sagbruksdemonstrasjon 11. november!

Kurs i «Sortering av konstruksjonsvirke» 25. og 26. oktober

02-10-2023

Vi inviterer til kurs i sortering av konstruksjonsvirke i Seljord.

Påmeldingsfrist: 17. oktober.

Kursleiar: Trond Kalstad

Invitasjonen finn du her.

Kurs i tørking av trelast 10. november

18-09-2023

Norsk Bygdesagforening inviterer til grunnleggande kurs i tørking av trelast i Løten.

Påmeldingsfrist: 20. oktober

Kursleiar: Ivar Grøndahl

Invitasjonen finn du her.

Bestill fagbøker: Bygdesaga - Høvleriet - Tørking

30-08-2023

Vi har gjort avtale med Knut Øverby om overtaking av alle rettigheter til dei tre lærebøkene han har skrive:
  • BYGDESAGA
  • HØVLERIET
  • TØRKING
Bøkene vil også bli brukt som kursmateriell til våre kurs.
Vi har fått trykt opp nytt opplag av fagbøkene, og er klare til å sende ut nye bestillingar.
Tilbodet på kr. 500,- + porto (per bok) held fram ut september.
Bestill ved å sende e-post til: admin@sag.no eller ring oss på tlf: 918 86 113.

Rådgjevingsteneste til våre medlemmar

28-08-2023

Norsk Bygdesagforening tilbyr no rådgjevingsteneste til våre medlemmar. Dette betyr at dei som ønskjer tips og råd i samband med etablering eller utvikling av sine bedrifter kan be om dette gjennom foreininga. Vi vil då etablere kontakt med ein mentor/fagfolk/fagmiljø/konsulentar som kan vere til hjelp og gi dykk kompetanse til å gjere gode beslutningar i di bedrift. Vi kan ha kapasitet til å følgje opp 10 bedrifter i fyrste omgang.

Tenkjer du at dette er aktuelt for deg, så ta kontakt på admin@sag.no eller ring oss på telefon: 91886113. Dette er eit rekrutteringsprosjekt som vi har satt i gang, så dersom det blir stor etterspørsel vil dei unge bli prioritert. Dette bør uansett ikkje hindre deg i å ta kontakt.

Vi har fått økonomisk støtte til denne ordninga gjennom Skogfond, så tenesta blir rimeleg for deg som medlem.

Kurs i sortering av konstruksjonsvirke - 8. og 9. mai

17-04-2023

Norsk Bygdesagforening inviterer til nytt kurs i sortering av konstruksjonsvirke i Sykkylven, Møre og Romsdal.

Påmeldingsfrist: 30 april 

Kursleiar er Trond Kalstad.

Invitasjon finn du her.

Kurs i drift av sirkelsagbruk 9.-10. mars i Hattfjelldal

12-02-2023

Vi inviterer alle interesserte til kurs i drift av sirkelsagbruk 9.-10 mars.

Stad: Susendal Bygdesag AS (praksis) og Furuheim Gård (teori)

Kursleiar: Ottar Staberg

Her finn du informasjon

Ligna-messa i Hannover 14.-16. mai 2023

09-02-2023

Norsk Bygdesagforening har bestilt 24 plassar og påmeldingsfristen er utvikda til 25. februar. 

Her finn du info. 

Les meir om messa her

Velkomne til seminar og årsmøte i Loen 17. -19. februar

30-01-2023

Velkomne til seminar med tema produktdokumentasjon og miljøsertifisering 17. februar og årsmøtedag med spennande bedriftsbesøk 18. februar. 

Seminaret blir arrangert i samarbeid med Norske Trevarer og alle interesserte er hjarteleg velkomne. 

Laurdag den 18. februar startar med årsmøte, deretter lunsj på Hoven Restaurant (gondol) og 2 spennande bedriftsbesøk, Pretre AS og Feel Free Production AS. 

Husk å melde deg på innan fristen 10. februar og bruk påmeldingsskjemaet

Program for fredag 17. februar

Program for laurdag 18. februar

Prisar finn du her

Velkomne til kurs i sortering av konstruksjonsvirke den 27. og 28. mars på Løten, Innlandet

24-01-2023

Vi ønskjer alle interesserte velkomne til nytt kurs i sortering av konstruksjonsvirke. 

Meld deg på i god tid, kursa har ofte blitt fullteikna. 

Kursleiar er Trond Kalstad 

Invitasjon finn du her

Kurs i sortering av konstruksjonsvirke 9.-10. januar 2023

01-01-2023

Vi har 2 ledige plassar til kurs i sortering av konstruksjonsvirke 9.-10. januar. Kurset blir arrangert i Velfjord. 

Invitasjonen ligg her

Digitalt kurs i bruk av Instagram - GRATIS

16-11-2022

Dette er eit gratis kurs som går digitalt over 3 tima og er tilrettelagt for våre medlemmar. 

Vi håpar du har interesse og anledning til å nytte deg av tilbodet. 

Tysdag 29. november kl. 13-16

Program og påmelding her

Ny leiar i Norsk Bygdesagforening

31-05-2021

 

Sist torsdag gjennomførte Norsk Bygdesagforening sitt første digitale årsmøte, der ca. 30 medlemmar deltok.

I neste medlemsblad, som no er under produksjon vil vi referere frå dei øvrige årsmøtevedtaka. 

Vi takkar Arne Høye for innsatsen som leiar gjennom 3 år og ønskjer Ivar Grøndahl lukke til med nytt leiarverv.

Kartlegging av trebedrifter Vestland

22-10-2020

Som de ser i den blå fana over er vi no klar med ein 1. versjon av kartlegginga av trebedrifter i Vestland fylke. Den inneheld pr. dato 185 bedrifter. Gå inn i databasen og sjå!. Vi har registrert kva dei ulike bedriftene kjøper og kva dei har for sal i tillegg til viktig kontaktopplysningar. Vi håpar dette skal føre til meir samhandling mellom bedriftene i fylket. Både som fagleg nettverk og forretningsmessig. Med ei vidareutvikling i samråd med bedriftene skal dette bli bra. 

Skog- og sagbruksdag i Nordfjord

14-10-2020

Den 8. oktober vart det arrangert skog- og sagbruksdag på Frøholm i Stryn. 

Samarbeid mellom AT-skog, Skogselskapet og Norsk Bygdesagforening. 

Tema: Ungskogpleie, Tømmeromsetning, Tømmerkvalitet og kapping, Kva etterspør dei lokale sagbruka?, Prisar og marknad for sagbruk og skogeigar. 

 

 

Bil Medlem

Vil du bli medlem i Norsk Bygdesagforening?
Send oss en e-post: admin@sag.no
Ring oss: 918 86113
Vi sender da et helt uforpliktende tilbud i posten til deg.

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-