Invitasjon til nybegynnarkurs i drift av sagbruk,

26-08-2022

Norsk Bygdesagforening inviterer til nybegynnarkurs i drift av sagbruk på Rennebu den 16. september. 

Husk påmeldingsfrist den 9. september. 

Du finn invitasjonen her

Nybegynnerkurs i drift av bandsag

06-07-2022

Nybegynnerkurs i drift av bandsag på Riska Sagbruk AS, Hommersåk. 

Kursleiar er Rune Skjørestad

Dato:24. september. 

15. deltakarar er max. så meld deg raskt om du veit du skal på kurs. 

Påmeldingsfristen er den 15. september til admin@sag.no eller mob. 918 86 113

Invitasjonen finn du her

Kurs i visuell sortering av konstruksjonsvirke

21-06-2022

 

Vi arrangerer nytt kurs i visuell sortering av konstruksjonsvirke. 

Du vil få god kunnskap om korleis sortere virke etter NS-Insta 142 som er standarden som skal brukast ved visuell sortering av konstruksjonsvirke. Du kan stemple konstruksjonsvirke utan kurs, men vi anbefalar å gå kurset for å forstå og sjå alle typar "virkesfeil". 

Kurset blir arrangert på Sundebru i Agder den 9.-10. august 22. 

Maksimalt 15. deltakarar og påmeldingsfrist den 1. august. 

Kursleiar er Trond Kalstad. 

Invitasjonen finn du her

Ny leiar i Norsk Bygdesagforening

31-05-2021

 

Sist torsdag gjennomførte Norsk Bygdesagforening sitt første digitale årsmøte, der ca. 30 medlemmar deltok.

I neste medlemsblad, som no er under produksjon vil vi referere frå dei øvrige årsmøtevedtaka. 

Vi takkar Arne Høye for innsatsen som leiar gjennom 3 år og ønskjer Ivar Grøndahl lukke til med nytt leiarverv.

Kartlegging av trebedrifter Vestland

22-10-2020

Som de ser i den blå fana over er vi no klar med ein 1. versjon av kartlegginga av trebedrifter i Vestland fylke. Den inneheld pr. dato 185 bedrifter. Gå inn i databasen og sjå!. Vi har registrert kva dei ulike bedriftene kjøper og kva dei har for sal i tillegg til viktig kontaktopplysningar. Vi håpar dette skal føre til meir samhandling mellom bedriftene i fylket. Både som fagleg nettverk og forretningsmessig. Med ei vidareutvikling i samråd med bedriftene skal dette bli bra. 

Skog- og sagbruksdag i Nordfjord

14-10-2020

Den 8. oktober vart det arrangert skog- og sagbruksdag på Frøholm i Stryn. 

Samarbeid mellom AT-skog, Skogselskapet og Norsk Bygdesagforening. 

Tema: Ungskogpleie, Tømmeromsetning, Tømmerkvalitet og kapping, Kva etterspør dei lokale sagbruka?, Prisar og marknad for sagbruk og skogeigar. 

 

 

Bil Medlem

Vil du bli medlem i Norsk Bygdesagforening?
Send oss en e-post: admin@sag.no
Ring oss: 918 86113
Vi sender da et helt uforpliktende tilbud i posten til deg.

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-