Invitasjon til seminaret "Frå kvalitetstømmer til kvalitetsprodukt"

06-04-2022

Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Skognæringsforum Vestland inviterer til spennande seminar den 28. og 29. april. 

Vedlagt finn du program. Påmeldingsfrist er sett til 22. april. 

Vårt fokus er å forbetre verdikjeda innanfor "spesialmaterial", slik at det kan bli enklare, meir forutsigbart og meir lønsamt å kjøpe og selge tømmer, materialar og treprodukt med spesielle krav til kvalitet. 

Vi håpar sjølvsagt på godt frammøte. 

Om du kjem med bil anbefaler vi parkering på Sandvikstorget, ca 150 m frå BAS

Program finn du her

PÅMELDING 

Invitasjon til konferansen "Landbruksbygg i tre" den 25. mars på Bårdshaug Herregård i Orkanger

09-03-2022

Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer konferansen "Landbruksbygg i tre" på Bårdhaug Herregård, Orkanger. Vi ønskjer alle interesserte velkomne til ein spennande konferanse om eit viktig tema. Målgruppa er skogeigarar, sageigarar, bønder, rådgjevarar, treindustribedrifter og byråkratar. Her finn du invitasjonen. 

Påmeldingsfrist: 18. mars til e-post: Påmeldingsskjema https://forms.gle/ho9TvS4y9aDjjDXw5

Stor etterspørsel etter sorteringskurs

08-02-2022

Norsk Bygdesagforening opplever for tida stor etterpørsel etter sorteringskurs av konstruksjonsvirke

Vi prøvar etter beste evne å følgje medlemmane sine ønskjer og har følgjande kursplan å tilby:

 

28.-29. mars, Mosjøen,  få ledige plassar, invitasjon finn du her

3.-4. mai, Sundebru i Agder, Invitasjon finn du her

Kurs i visuell sortering av konstruksjonsvirke

29-12-2021

Norsk Bygdesagforening inviterer til kurs i visuell sortering av konstruksjonsvirke, på Berkåk den 15. og 16. februar. sjå invitasjon og meld deg på innan fristen. 

Kurs i visuell sortering av konstruksjonsvirke, Løten, Innlandet

29-12-2021

Norsk Bygdesagforening arrangerer den 7. og 8. mars kurs i visuell sortering av konstruksjonsvirke på Løten i Innlandet. Sjå invitasjon og meld deg på innan fristen. 

Kurs i kvalitetsvurdering av skog på rot

25-08-2021

Vi inviterer til nytt spennande kurs. 

Å kunne gå i skogen og plukke ut tre som har dei rette eigenskapane etter kva materialen skal brukast til krev kunnskap. Kurset vil vere nyttig for skogeigarar, sagbrukarar, tømrarar, og dei som brukar spesialmaterialar eller har prosjekt som krev spesialmaterialar.  Steinar Moldal er kursleiar og er ein "guru" innan fagfeltet. Kurset går av stabelen på den heilt spesielle skogeigedomen på Frønningen, som er ein attraksjon i seg sjølv. Sjå invitasjon og meld deg på innan fristen om du er interessert. 

Du finn invitasjonen her

Kurs i sortering av konstruksjonsvirke, Alta 6. og 7. september

19-08-2021

Norsk Bygdesagforening og Finnmark Treforum inviterer til kurs i sortering av konstruksjonsvirke måndag den 6. og tysdag den 7. september. 

meld deg på innan 2. sept. om du er interessert. Kurset er ope for alle, så her gjeld først til mølla. Max. 15 deltakarar. 

Sjå invitasjon

Kurs i sortering av konstruksjonsvirke

11-08-2021

16. og 17. august arrangerer vi kurs i sortering av konstruksjonsvirke på Evje i Agder. 

Enno ledige plassar, så meld deg på 

Kurs i drift av sagbruk for nybegynnarar

28-06-2021

Ny leiar i Norsk Bygdesagforening

31-05-2021

 

Sist torsdag gjennomførte Norsk Bygdesagforening sitt første digitale årsmøte, der ca. 30 medlemmar deltok.

I neste medlemsblad, som no er under produksjon vil vi referere frå dei øvrige årsmøtevedtaka. 

Vi takkar Arne Høye for innsatsen som leiar gjennom 3 år og ønskjer Ivar Grøndahl lukke til med nytt leiarverv.

Digitalt årsmøte 27. mai kl. 19.00

06-05-2021

Vi arrangerer digitalt årsmøte for alle våre medlemmar. Håpar på god deltaking og gode diskusjonar. 

Sender alle dokument i e-post til kvar enkelt, evt. i post til dei som ønskjer det. Set av datoen i første omgang og har du saker til årsmøtet, send dei skriftleg før 20. mai. 

Kartlegging av trebedrifter Vestland

22-10-2020

Som de ser i den blå fana over er vi no klar med ein 1. versjon av kartlegginga av trebedrifter i Vestland fylke. Den inneheld pr. dato 185 bedrifter. Gå inn i databasen og sjå!. Vi har registrert kva dei ulike bedriftene kjøper og kva dei har for sal i tillegg til viktig kontaktopplysningar. Vi håpar dette skal føre til meir samhandling mellom bedriftene i fylket. Både som fagleg nettverk og forretningsmessig. Med ei vidareutvikling i samråd med bedriftene skal dette bli bra. 

Skog- og sagbruksdag i Nordfjord

14-10-2020

Den 8. oktober vart det arrangert skog- og sagbruksdag på Frøholm i Stryn. 

Samarbeid mellom AT-skog, Skogselskapet og Norsk Bygdesagforening. 

Tema: Ungskogpleie, Tømmeromsetning, Tømmerkvalitet og kapping, Kva etterspør dei lokale sagbruka?, Prisar og marknad for sagbruk og skogeigar. 

 

 

Bil Medlem

Vil du bli medlem i Norsk Bygdesagforening?
Send oss en e-post: admin@sag.no
Ring oss: 918 86113
Vi sender da et helt uforpliktende tilbud i posten til deg.

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-