bygdesaga

Bestill fagbøker: Bygdesaga – Høvleriet – Tørking

Vi har gjort avtale med Knut Øverby om overtaking av alle rettigheter til dei tre lærebøkene han har skrive:

  • BYGDESAGA
  • HØVLERIET
  • TØRKING

Bøkene vil også bli brukt som kursmateriell til våre kurs.

Vi har fått trykt opp nytt opplag av fagbøkene, og er klare til å sende ut nye bestillingar.

Tilbodet på kr. 500,- + porto (per bok) held fram ut september.

Bestill ved å sende e-post til: admin@sag.no eller ring oss på tlf: 918 86 113.