Om bedriften

Bakka Sag

PRODUKTER
Kjerneved/malmfuru
Restaureringsvirke og spesialdimensjoner
Utvendig kledning og tak
Lafteplank og takåser
Kledning
Panel og listverk
Tak
Gjerdematerial
Snekkeri og møbel
Hage
Møbler
Standard trelast
Grove dimensjoner og lange lengder/spesialmaterial

Leverar det aller meste av kjernevedprodukter, høvlar og profilerar etter kunden sine ynskje.

Kontaktinformasjon

Org. nr.
981 948 459
Kontaktperson
Åsmund Bakka
Adresse
Kvilldalsvegen 633, 4237 SULDALSOSEN
Mobil

Kart