Om bedriften

Kjetil Sundby

PRODUKTER
Hage
Snekkeri og møbel
Tak
Gjerdematerial
Bygg
Restaureringsvirke
Standard trelast
Utvendig kledning
Grove dimensjoner og lange lengder/spesialmaterial
Kjerneved/malmfuru

Kontaktinformasjon

Org. nr.
879782732
Kontaktperson
Kjetil Sundby
Adresse
Dalefjerdingen 283, 1912 Enebakk
Mobil

Kart