Om bedriften

Knapstad Sag og Høvleri AS

 

Kontakt e-post: larsa_egeberg@hotmail.com / lpe@live.no

Kontaktinformasjon

Org. nr.
943671648
Kontaktperson
Lars A. Egeberg / Lars Peder Egeberg
Adresse
Aslak Bøhlesvei 1, 1823 Knapstad
Telefon

Kart