Om bedriften

Ole Martin Glomsrud

PRODUKTER
Kledning
Panel og listverk
Restaureringsvirke
Standard trelast
Utvendig kledning
Grove dimensjoner og lange lengder/spesialmaterial

Kontaktinformasjon

Org. nr.
970 937 676
Adresse
Glomsrudveien 98, 1180 Eidsberg
Mobil

Kart