Om bedriften

Roar Sørgård

PRODUKTER
Grove dimensjoner og lange lengder/spesialmaterial
Standard trelast
Restaureringsvirke
Utvendig kledning
Lafteplank og takåser
Gjerdematerial

Kontaktinformasjon

Org. nr.
969 255 642
Adresse
Rustadvegen 75, 2090 HURDAL
Mobil

Kart