Om bedriften

Sæheim Gard & Sag

PRODUKTER
Biprodukter
Emballasjematerial
Lafteplank og takåser
Restaureringsvirke og spesialdimensjoner
Standard trelast
Utvendig kledning og tak
Andre produkter
Villmarkskledning
Bakhun
Flis
Rundstokk
Hoggestabber
Kjøreplank
Leigeskjæring .etc.

Kontaktinformasjon

Org. nr.
970319395
Kontaktperson
Johan Seim
Adresse
Furuberget 19, 5912 SEIM
Mobil

Kart