Om bedriften

Vesetrud Sag

PRODUKTER
Restaureringsvirke
Spesialdimensjoner
Firkanter/boks
Kjerneved/malmfuru
Utvendig kledning og tak
Leiearbeid
Grove dimensjoner og lange lengder/spesialmateriale

Kontaktinformasjon

Org. nr.
948 492 911
Kontaktperson
Ottar Ellingsen
Adresse
Kolkinnvn. 14, 3533 TYRISTRAND
Mobil

Kart