Fagdag og sagbruksdemonstrasjon

Laurdag 11. november var det duka for fagdag og sagbruksdemonstrasjon på Løten. Arrangementet var organisert av Tretorget og Norsk Bygdesagforening, og støtta av Innlandet Fylkeskommune.

Engasjerte deltakarar og interressante foredragshalderar var på plass.

Dagen var delt opp i følgjande sesjonar med ulike temaer:

  • Sesjon 1 – Tømmertilgang til bygdesagene
  • Sesjon 2 – Krav fra krevjande kundar
  • Sesjon 3: Bygdesagene sitt fortrinn og utfordringar

Etter interessante foredrag og workshops, var det avreise til Løten Bygdesag. Her var det var presentasjon og demonstrasjon av ny sag, og tankar og effektar bak satsinga ved Ivar Grøndahl.