Fagstoff

Fagbøker

Norsk Bygdesagforening sel lærebøker av Knut Øverby:

  • BYGDESAGA
  • HØVLERIET
  • TØRKING

Bøkene vert også brukt som kursmateriell til våre kurs.

Pris per bok for medlemmar: kr. 500,- + porto
Pris per bok for ikkje-medlemmar: kr 700,- + porto

Bestill ved å sende e-post til: admin@sag.no eller ring oss på tlf: 918 86 113.

Fagartiklar

Her kan du laste ned fagartiklar kostnadsfritt. Sjølv om det er mange år sidan desse er utgitt, er det fortsatt relevant i dag.

Bransjenorm

Her finn du bransjenormer. Last ned kostandsfritt her: