Kartlegging av skog- og trebedrifter i Agder

Norsk Bygdesagforening, i samarbeid med Innotre, Norske Trevarer og Tredriveren i Møre og Romsdal, er i gang med eit viktig prosjekt: Digital Marknadsplass, for skog- og trebedriftene i Agder. Målet med prosjektet er å få å plass ein digital marknadsplass for små og mellomstore skog- og trebedrifter.

Vi jobbar no med å kartlegge bedriftene. Det er altså i første omgang kun snakk om datafangst og å kunne få oversikt over alle skog- og trebedrifter i Agder. Vi kontaktar alle bedriftene med eit spørreskjema, for å bli betre kjent med næringa.

Prosjektet er støtta av Kystskogmidlar og Innovasjon Norge.

Kontakt oss gjerne på tlf: 918 86 113 eller per e-post admin@sag.no om du har spørsmål eller tips i samband med denne kartlegginga.