Om Norsk Bygdesagforening

Administrasjon:

Inger-Marie Svingeset
Dagleg leder / Webredaktør

Tlf: 918 86113
E-post: admin@sag.no

Postadresse:
Tonningsgt. 42,
6783 Stryn

Ragnhild Lunde
Prosjektmedarbeidar

Tlf: 918 86 113
E-post: lunderagnhild@gmail.com

Postadresse:
Tonningsgt. 42,
Stryn

Styret:

Ivar Grøndahl
Leder

Tlf: 99546567
E-post: iv-groen@online.no

Postadresse:
Chausseen 737,
2340 Løten

Ole Jegleim
Nestleiar

Tlf: 908 29 766
E-post: jegleim@online.no

Postadresse:
Rotneimvegen 685,
3550 GOL

Olaf Dybvad
Styremedlem

Tlf: 91145773
E-post: oldybvad@online.no

Postadresse:
Dyvasvegen 454,
Hell

Kjartan Kjartan Bergsvåg
Styremedlem

Tlf: 906 42 168
E-post: kbergsva@online.no

Postadresse:
Fennavegen 15,
5709 Voss

Rune Skjørestad
Styremedlem

Tlf: 90 79 90 53
E-post: riska.sagbruk@lyse.net

Postadresse:
Postboks 39,
Hommersåk


Norsk Bygdesagforening ble stiftet i 1987 og er en bransjeforening for små- og mellomstore sagbruk og treforedlingsbedrifter. 
Pr. januar 2022 er ca 215 bedrifter medlemmer i vår organisasjon. 
Foreningen blir ledet av et styre på 5 personer. 


Daglig leder/redaktør er Inger-Marie Svingeset.

Ta kontakt vedrørende stoff og annonser til medlemsbladet vårt, Sagbladet.