Kunnskap

Litt om faglige uttrykk:

På fotoet under ser en kjerneveden som en mørk del av en furustokk. For å få bord med bare kjerneved, (se nærmere i bransjenormen) må bord skjæres inn fra begge sider. Ujustert kledning har overflate rett fra sagbladet, og er altså ikke høvlet.

Den blir dermed noe ruere, og gir godt feste for maling og beis. Bord til ukanta kledning blir ikke skjært inn til paralell bredde, men får ujevne kanter.

 

Ofte kalles dette for villmarkskledning.

Informasjon i PDF

Bransjenormer for typiske produkter fra bygdesagene er utarbeidet i samråd med Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). De beskriver kvalitetsegenskaper på produktene.

Trelast av kjerneved Ujustert kledning Ukanta kledning