Å restaurere trehus

23. oktober 2014

Nordby skole i Ås er omlag 200 år gammel, og blir nå restaurert.
Ved hjelp av bygdesager blir det skaffet fram trematerialer som kan håndhøvles til riktige dimensjoner og overflater.

Les mer her.

Å plukke ut godt grantømmer til å skifte ut deler av vegger, kledning og vannbrett er typisk for den helhetlige kunnskapen bygdesagene har om materialer. Siste utgave av Sagbladet er nå i trykken, og er verdt å abonnere på for alle med interesse for tre og restaurering.

Trelast i mange tykkelser og bredder 


Bak fasaden trengs en rekke dimensjoner av trelast for å erstatte råteskadde bord og stokker. Arbeidet utføres i regi av Ås kommune, i samarbeid med Riktig restaurering Akershus (RRA) . Bygg og Bevar har mer om håndhøvlingen av bord på sine nettsider. Råtne stokker i veggene må byttes ut med nytt tre. Laftetømmer til dette er noe mange bygdesager spesialiserer seg på. Tømrerfirmaet hogger til overflata på samme måte som det gamle tømmeret.
Takbord i gamle hus har ofte en bredde som en må til bygdesager for å finne, om det trengs utskifting. Det samme kan gjelde for kledning, som også er avhengig av holdbare materialer av gran eller furu. Se mer om bygdesagers muligheter for å kopiere profiler ved høvling under produkter.

Nytt Fra Foreningen

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-