Godt bygningsvern

05. juni 2015

Treverk med riktig kvalitet er sentralt for svært mange hus som restareres, fordi svært mang hus i Norge er bygd i tre.
Østfold bygdesagforening deltok på fagdag ved Follo Museum for en tid tilbake, der Arne Martin Aaserød var blant dem som stilte opp for å vise hva bygdesager tilbyr.
Se også foto på facebooksida til Kvålsgard sag, Seljord, som viser flotte eksempler på hvordan bygdesager følger de riktige trærne fra stubben til den ferdige veggen når bygninger skal settes i stand.

Arne Martin Aaserød driver Kolstad Sag & Høvleri i Sarpsborg, en av flere aktive bygdesager i Østfold.

Nytt Fra Foreningen

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-