Hytte i massivtre levert fra bygdesag

03. oktober 2012

Et pilotprosjekt hvor vi vil være med på å støtte opp, sa Kåre Rasmussen, regionsjef i Statsskog, ved åpningen av hytta i Sabetjohk i Kåfjorddalen i Nord-Troms, se i Harstad Tidende.

Sæteråsen Sag og Høvleri A/S har produsert hytta, noe Sagbladet skrev om i sommer.
Kilde: Sagbladet nr 3 2012 Hytte i massivtre fra Sæteråsen Sag og høvleri AS

Ei ferdig hytte er klar etter oppbygging på sagbruket ved Harstad.

- Selv om det nærmest er en arbeidsprøve i et prosjekt, er det flere som spør om vi kan levere bygg av massivtre. Det er selvsagt positivt og et godt tegn for oss, sier daglig leder Torgeir Hjalte.

INTERESSE:

Sageier Øystein Lyngmo var blant flere som tok turen til Sæteråsen Sag og Høvleri A/S i juni for å se resultatene med massivtre.
Foran en fornøyd daglig leder Torgeir Hjalte og ei lekker veggflate i nyhøvlet gran.
-Vi var med i et prosjekt for å se på metoden, og sa i første omgang at dette ikke var noe for oss. Men så har tingene modnet seg, og vi ser at en rekke type bygninger med fordel kan bygges på denne måten.
-Prosjektet skal gi oss svar, og handler om å prøve ut metoden i praksis. Å få til et betydelig og jevnt omfang av massivtre i byggemarkedet tror vi dreier seg om å finne riktig pris og riktige metoder, sier Torgeir Hjalte.
Derfor har saga på Tennvassåsen ved Harstad gått inn i et prosjekt sammen med treindustrisenteret i Troms og søkt om midler fra Treprogrammet ved Innovasjon Norge.

Spiker og skruer
Elementene av massivtre til hytta er ikke limt, noe som har vært vanlig i andre massivtreproduksjoner. Grunnen er et ønske både fra Sæteråsen Sag og prosjektgruppa at det skulle legges opp til enkle løsninger. Lim ville krevd en ekstra oppmerksomhet ved påstrykning og viss temperatur til herding av limet. Under arbeidet har en sett at det ikke nødvendigvis er billigere å spikre enn å skru. Pris pr. skrue er rimeligere enn spiker i de mest aktuelle lengdene.

Høvlet trelast
Spikrene sikrer at planken ligger riktig, uten at det blir kanter i den ferdige veggen. Forbruket av skruer og spiker er uansett noe som kan mer optimalt, og blant det en kan finne ut mer om i en neste produksjonsfase.
Sæteråsen har kjøpt inn plank til hytta, sjette sort gran, og høvlet det selv. Fuktigheten er omkring 15 %. Overflata på de ferdige veggene fikk lovende kommentarer fra de som var møtt opp til en visning da de siste delene av hytta ble lagd.
-Å høvle hele veggflata til slutt på ferdige elementer, kan være aktuelt. Det er blant de tingene vi må vurdere nærmere i en neste fase av massivtre. En annen sak er om det er bedre å arbeide to personer sammen enn en alene, sier Torgeir Hjalte.

Også for egen utnyttelse av tømmer
-Jeg er overbevist om at det å finne enkle metoder for massivtre vil sette mange bønder og skogeiere i stand til å utnytte eget tømmer som råstoff og eget arbeid. Slikt trengs for å spare landbruksnæringa for kostnader.
Det er store summer det snakkes om når noen velger å utvide melkeproduksjon ved å bygge nye fjøs.
Jeg er overbevist om at utvidelser i mange blir lettere å gjennomføre økonomisk når en kan legge inn egeninnsats, sier Arild Kulseng-Hansen som er deleier i Sæteråsen Sag og Høvleri A/S.


Nasjonal interesse
Utprøvingen ved Sæteråsen Sag og Høvleri AS er så langt Sagbladet kjenner til en av tre-fire fagmiljøer i Norge som arbeider med massivtre. Andre steder er i gang med produksjon, eller er bare på planleggingsstadiet.
For Nord-Norges del er produksjonen av massivtre en spennende satsing, siden tømmerressursene er i ferd med å vokse seg klare for hogst. Derfor fikk Sæteråsen Sag og Høvleri besøk både fra Sagbladet og fra andre bygdesageiere i Vesterålen da de siste elementene til hytta ble produsert i midten av juni.

Hytte for allmenheten
Selve hytta som nå er ferdig produsert i massivtre, er et realistisk byggeoppdrag. Den er en erstatning for ei av Statskogs ventehytter som brant ned i Kåfjord kommune i Troms. Den skal brukes av skigåere og turfolk, og er ei halvisolert hytte. Hytta ligger inne på fjellet og har over 3000 besøkende pr. år.

Tekst og foto: Per Øyvind Berg 

Nytt Fra Foreningen

VI AVLYSER KONFERANSE OG ÅRSMØTE På grunn av smittefare og generelle råd frå helsemyndigheitene har styret i Norsk Bygdesagforening beslutta og ikkje arrangere konferansen "Landbruksbygg i tre" og årsmøte i Trondheim. Vi vil vurdere situasjonen og forhåpentleg gjennomføre arrangementet på eit seinare tidspunkt.

Sakliste til årsmøtet den 14. mars Viser til program for årsmøtehelg og legg ut saklista til årsmøtet. Håpar på gode diskusjonar om utvikling av organisasjonen vår

Sett av helga 13.-15. mars ! Norsk Bygdesagforening arrangerer fagdag, årsmøte og bedriftsbesøk den 13.-15. mars. vi jobbar no med program, hotelltilbod m.m. og sender dette ut så snart vi har det klart.

Kurs i sliping og retting av sagblad Norsk Bygdesagforening inviterer både medlemmar og andre interesserte til kurs i sliping og retting av sagblad 30. januar

Seminaret "Vi som satsar på tre" Seminaret blir arrangert på Fartøyvernsenteret i Nordheimsund tysdag 17. september Vi har utsett påmeldingsfristen til 13. sept.

Vi ønskjer alle ein fin sommar! Det nærmar seg ferietid og vi ønskjer alle ein fin sommar. Medlemsbladet "Sagbladet" skal no vere på veg ut til våre medlemmar og abonnentar. God lesnad! Legg ved eit bilete frå Bryggen i Bergen, der dei laga besøkssenter medan dei aktivt restaurerer inne i husa. Kansje eit ferietips?

Artiklar og annonser til Sagbladet nr. 2.-2019 vi er i gong med produksjonen av medlemsbladet vårt Sagbladet nr. 2-2019. Annonser og artiklar må vi ha tilsendt innan fredag 31. mai. Ta kontakt med oss på e-post: admin@sag.no eller på mobil 918 86 113 om enten artiklar eller nye annonser.

Seminaret "Vi som satser på tre" for Nordland og Troms Vi inviterer heile verdikjeda frå skog til ferdig produkt til dette spennande bedriftsutviklings-seminaret. Stad: Tjeldsundbrua Dato: 19. mars Tid: kl. 09.30 Del gjerne med alle potensielle deltakarar:-)

Norsk Bygdesagforening ønskjer alle ei riktig GOD JUL!

Husk å svare på viktig spørjeskjema! I samband med utarbeiding av strategisk plan treng vi medlemmane sine tilbakemeldingar. Kva ønskjer de av endringar i organisasjonen og kva fungerer så bra at vi bør behalde? Kva for nye tilbod bør vi tilby våre medlemmar i framtida? Vi er ein organisasjon som ønskjer å bidra til best mogleg tilbod til flest mogleg av medlemmane. Husk å svare innan 5. juli. Alle medlemmane skal ha fått skjemaet via e-post eller i post. Sendt frå kontoret 18. juni.

Invitasjon til kurs i sagbruk og materialkvalitet Målselv Kommune og Norsk Bygdesagforening i samarbeid arrangerer spennende kurs i Målselv den 24. og 25. aril. Invitasjon sendt til sagbrukere i Troms. Sjå invitasjonen under og meld deg på innan fristen. Ta kontakt om du har spørsmål.

Spennande studietur til Slovenia Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Mebor Norge AS arrangerer 12.-15 . april studietur til Slovenia. Det er reservert 20 plassar totalt og 14 av desse er allereide bestilt etter annonsering i Sagbladet og e-post til medlemmar. Vi har difor nokon plassar ledig enno om nokon er interessert. Husk påmeldingsfrist den 4. april.

Velkomne til årsmøtehelg på Hamar 9.-11. februar Vi har no programmet klart for fagdag og årsmøte og gledar oss til å ta imot både medlemmar og andre interesserte på Hamar. Husk påmeldingsfristen 31. januar

Høvelkurs på Berkåk 11. og 12 januar 2018 Vi inviterer til høvelkurs på Berkåk den 11. og 12 jaunuar 2018. Sjå kursprogram under og meld deg på. Alle hjarteleg velkomne.

Nytt sagkurs på Løten den 4. og 5. desember Vi har gleda av å invitere til nytt sagkurs den 4. og 5 desember på Løten. Teoridel på Myklegard Veikro og praksisdel på Løten Bygdesag AS. Minner om påmeldingsfrist den 1. desember.

Rapport frå vår medlemundersøking Norsk Bygdesagforening har gjennomført ei undersøking blant sine medlemmer. Den omhandlar både interesse for tenester som foreininga tilbyr og aktivitet blant våre medlemmar fordelt på dei ulike fylka.

Kurs i sortering av konstruksjonsvirke Norsk Bygdesagforening arrangerer kurs i visuell sortering av konstruksjonsvirke på Løten 31. august og 1. september.

Nytt design på Sagbladet Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Forglemmegei Reklame har endra lay-out på Sagbladet. Medlemsbladet trong ei oppgradering og eit meir moderne uttrykk. Håpar medlemmar, abonnentar og annonsørar likar den nye utgåva av bladet. Sjå bilde.

Fagdag og årsmøte 10.-12. februar 2017 i Stavanger Sett av datoane og bestill reise. Fagdagen fredag 10. februar startar kl. 10.00 Heimreise søndag etter frukost. Program blir utsendt med det første. Vi gledar oss til fagleg påfyll og sosial aktivitet.

Vil du ha annonse på nettsida vår? Du kan no velge om du ønskjer bannerannonse nederst på sida med logo og direkte link til eiga heimeside eller du vil ha ei rubrikkannonse slik som Sæteråsen Sag no har kjøpt. Vi håpar på god respons på tilbodet frå medlemmar, utstyrsleverandørar og andre.

Invitasjon/Program for bedriftsbesøk og kurs Spennande bedriftsbesøk hos RingAlm Tre, eit av norges mest moderne sagbruk og deretter juridisk kurs med Advokat Knut Ola Linløkken. NB! Påmeldingsfrist 4. november

Husk å betale medlemskontingenten Vi har nå en gjennomgang av medlemsregisteret. De som ikke har betalt, men som hadde forfall innen nyttår har blitt tatt ut av medlemsregisteret og som leverandør på nettsiden vår.

Nytt kurs for nybegynnere Norsk Bygdesagforening arrangerer nytt sagkurs for nybegynnere. Arrangementet er i samarbeid med Målselv Kommune. Vi gleder oss til å ta imot alle med interesse for sagbruk.

Kjerneved og malmfuru Uke 15 Kjerneved fra furu, også kalt malme, er holdbart og godt egnet til utvendig kledning, terrasser og andre formål. Klikk for å lese mer om medlemmer som kan levere deg dette.

Fagdag og årsmøte 12. -14. februar Årsmøte og fagdag for Norsk Bygdesagforening holdes i Tønsberg. Se oppdatert program og saksliste. Vi ønsker påmeldinger så snart som mulig og seinest innen 30. januar.

Legger om for småtømmer Sagkonsernet Vida kjøper Nössemarks sagbruk av Moelven. Bruket ligger nær grensa til Norge, og vil både legge om og øke produksjonen, melder ATL.se

Invitasjon til nytt høvelkurs 4. og 5. februar 2016 Vi inviterer alle interesserte til 2 dagers høvel-kurs på Berkåk. Husk å melde deg på innan 1. februar 2016

Ny nettside er publisert! Norsk Bygdesagforening, endelig med ny nettside! Takker alle som har bidratt i prosessen og ikke minst Pricom som har produsert for oss! Teamwork!

Norsk Bygdesagforening deltok på konferanse Skog og Tre på Gardermoen i mai 2 spennande dagar for dagleg leiar Inger-Marie Svingeset. Med fleire møter med ulike samarbeidsparterar og organisasjonar gav dette inspirasjon i det vidare arbeidet.

Spennende for laft Forslag til energikrav i bygninger er uheldig for norske laftetradisjoner

Ny avtale om kjøp av arbeidskle Gunstig avtale på kjøp av arbeidskle for medlemmar

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-