Lang trelast til bygninger

05. juni 2014

Trenger du lange, kraftige bjelker til hytta eller hallen?
Vanlig trelast kan bli for spinkel til enkelte formål. Mange bygdesagerleverer trelast over standardlengde, dvs 5,5 til 6 meter.
Slik trelast krever noe leveringstid, og en kontakt til bygdesager tidlig i byggeprosessen gir best mulighet for et godt resultat.

Kunnskap fra stubbe til sagbenk Medlemmene i Norsk Bygdesagforening har holdt på tradisjonen med å plukke ut riktig tømmer til bjelker, plank og bord.

Mer om temaet finner du i denne artikkelen, og kommentar fra Norsk Bygdesagforening. Bli gjerne kjent med bygdesager, produkter, sagutrustning og aktuelle maksimallengder for trelast på medlemmene hjemmesider her.
Prøv gjerne søkefeltet med utrykk som lange lengder eller grove dimensjoner.

En del medlemmer vil mangle med slike søk, fordi de ikke har vektlagt slik trelast blant sine produkter. En annen mulighet er å legge inn en forespørsel etter aktuelle treprodukter.
Lengder på 6, 7 og 8 meter er noe ganske mange bygdesager kan skaffe. Snakker vi om lengder på 10 og 12 meter blir det klart færre som kan levere. Og hvor lang er den lengste bjelken du kan få fra ei bygdesag? Det røper vi under Trearkitekturkonferansen 11. juni.

Vær oppmerksom på at lang trelast og andre spesielle varer ofte skaffes på forespørsel. Er du heldig, kan du likevel finne noen med et visst lager av for eksempel bord til vindskier. Å velge ut egnede trær for å skjære lange lengder av vindskibord, bjelker og annet krever en utvelgelse i skogen, der kapping og lengde bestemmes. God kontakt til skogeier, fører av hogstmaskin eller firma som omsetter tømmer en en vikitig forutsetning. Eiere av bygdesager har oftest et svært godt nettverk å spille på i denne sammenheng.

Bjelke i gran 25x 25 cm, her ca 7 meter spenn.
Lang trelast er krevende å håndtere ved stabling, tørking, eventuell tørking og frakt. Lang trelast gjør det straks mer krevende å finne trær som er rette.

Nytt Fra Foreningen

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-