Nyttig for valg av trelast

31. januar 2013

Forholdet mellom kjerneved og yteved, vanninnhold, varighet og andre egenskaper går fram av en artikkel på nettstedet Bygg og Bevar.

Bygdesageiere er svært bevisste på disse forholdene, og har bedre muligheter for å velge tømmer der kjerneveden utnyttes best mulig.
Kledningsbordene på alle slags bygninger møter norsk klima året rundt. Bevisste valg gir lang levetid, enten bordene er av gran eller furu.

Nytt Fra Foreningen

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-