Riktig restaurering med tre

07. mai 2015

Å finne riktig treverk teller mye for resultatet, enten du skal restaurere gamle vinduer, bytte deler av lafta vegger eller kledning.

Videoen fra Riksantikvaren viser hvordan en erfaren håndverker arbeider på Heddal stavkirke.


Se andre eksempler på restaurering fra Røros, eller se utvalget av trelast fra bygdesagmedlemmene.

Erfarne fagfolk med kontaktnett.
Eierne av bygdesagene er stort sett godt kjent med lokal byggetradisjon, eldre teknikker for å framstille materialene, eller valg av riktig treslag.
Godt kontaktnett til skogbruksnæringen er et annet kjennetegn, som ofte avgjør gode sluttresultater på ditt prosjekt.

Bygg og Bevar er samarbeidspartner til Norsk Bygdesagforening.

Her er noen eksempler:

Sluseporter i Telemarkskanalen får ny plank skjært på ei lokal bygdesag.


En rekke gamle trebymiljøer i Norge trenger spesielle dimensjoner og kvaliteter av trelast.


Førindustrielle kulturminner har ofte mye spesielt treverk, både i dimensjoner og treslag.
Denne mølla er restaurert med god bistand fra lokale bygdesager.

Nytt Fra Foreningen

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-