Riktig trelast til restaurering

08. juni 2012

Breie vindskibord og lengde på 8-9 meter er eksempler på hva du får kopiert av gammel trelast på bygdesager:
Både byggmestere og folk fra arkitekturmiljøer trakk fram verdien av å kontakte bygdesagene på et møte i Moss denne uka.

Flere fra Bygdesagforeningen i Østfold deltok, deres hjemmeside er her Arrangørene Byggmesterforbundet og Bygg og Bevar stod som arrangør.

Stort behov for riktige materialer og godt håndverk -Østfold fylke har 330 freda bygninger, i tillegg har vi et stort antall eldre bygninger med kulturverdier. Vi kan slå fast et skrikende behov for restaurering av disse. For det første har de en kulturhistorisk verdi gjennom alder, stil, hva de har vært brukt til og annen historikk. Men de er også en bygningsmasse som får mer og mer interesse ved omsetning, særlig som boliger. I meglerspråket heter det sjarm og sjel, sa Sigrid Murud fra Bygg og Bevar.

Denne nettportalen retter seg mot alle som eier, forvalter eller jobber med eldre bygninger.

-Riktige dimensjoner på trelast er mangelvare på moderne byggevareutsalg. For å erstatte treverk fra tida før ca 1850 trengs ofte en dimensjon på 5/4 tomms tykkelse, som går igjen i blant annet panel og kledning. Jeg har lagt inn forespørsler på bygdesagenes hjemmeside og fått tak i det jeg trenger, sa byggmester Sindre Sandberg.

Flere trakk fram Norsk Bygdesagforenings medlemmer for å skaffe lange lengder av bord til blant annet vindskier som en styrke for bygdesagene.

Nytt Fra Foreningen

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-