Tommelen opp for tre

11. september 2014

Økt bruk av lokal skog og videreforedling av tre får brei støtte gjennom en rapport fra Sør-Varanger i Finnmark.
25 aktørerer i skog og trenæring er intervjuet, og flere nye aktører vil satse på dette feltet.

Skogen i Pasvikdalen er grunnlaget, og dette får støtte av blant annet lokale ordførere, LO, og lokalavisa.

Les rapporten her.

Nytt Fra Foreningen

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-