Trelast i særklasse

10. august 2012

"Visse treprdoukt treng ikke overflatebehandling og er derfor svært miljøvennlege å bruke".

Stortingsmeldinga om byggeskikk (kan leses her) framhever malmfuru /kjerneved av furu som gode valg både til takdekke og terrasser.

En rekke bygdesagbruk har slike materialer å tilby, se under "Leverandørar".

Nytt Fra Foreningen

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-