Verdien av sitkagran

18. mars 2015

I radioprogramet Naturens verden sist søndag, tok Helge Kårstad, Kystskogbruket, til orde for å se verdien av sitkagran. Han viste blant annet til den historiske bakrgunnen for at dette treslaget er plantet mange steder i Norge, og til verdiskapingen som eksempelvis Solberg Sag DA oppnår med dette trevirket.


Sitkagran er brukt i denne båten, som ble vist fram under fagprogrammet for årsmøtet i Norsk Bygdesagforening. Den er svært lett, som en følge av at sitkagran har et noe bedre styrke/vektforhold enn vanlig gran.
Bordtykkelsen er helt nede i 12 mm, men frisk kvist i bordene hindrer sprekking.

I radioprogramet Naturens verden sist søndag, tok Helge Kårstad, Kystskogbruket, til orde for å se verdien av sitkagran. Han viste blant annet til den historiske bakrgunnen for at dette treslaget er plantet mange steder i Norge, og til verdiskapingen som eksempelvis Solberg Sag DA oppnår med dette trevirket.


Sitkagran er brukt i denne båten, som ble vist fram under fagprogrammet for årsmøtet i Norsk Bygdesagforening. Den er svært lett, som en følge av at sitkagran har et noe bedre styrke/vektforhold enn vanlig gran.
Bordtykkelsen er helt nede i 12 mm, men frisk kvist i bordene hindrer sprekking.

Nytt Fra Foreningen

Tre til uteplass og hytte

Sagbladet

Medlemsbladet til Norsk Bygdesagforening.

Sagbladet kommer ut i postabonnement 4 ganger i året til medlemmer i Norsk Bygdesagforening.
(ISSN 1894-0757Sagbladet)

Du kan også abonnere på Sagbladet uten å være medlem.

Vil du bli abonnent?
Send en e-post til admin@sag.no

Abonnementspris pr år kr. 600,-