Norsk Bygdesagforening ble stiftet i 1987 og er en bransjeforening for små- og mellomstore sagbruk og treforedlingsbedrifter. 
Pr. november 2023 er ca 250 bedrifter medlemmer i vår organisasjon. 
Foreningen blir ledet av et styre på 5 personer. 


Daglig leder/redaktør er Inger-Marie Svingeset.

Ta kontakt vedrørende stoff og annonser til medlemsbladet vårt, Sagbladet.

Administrasjonen

Inger-Marie Svingeset

Dagleg leder / Webredaktør

Tlf: 918 86 113
E-post: admin@sag.no

Anita Sæten

Organisasjonsmedarbeidar

Tlf: 918 86 113
E-post: anita@sag.no

Styret

Ivar Grøndahl

Leder
Tlf: 99546567
E-post: iv-groen@online.no

Olaf Dybvad

Styremedlem
Tlf: 91145773
E-post: oldybvad@online.no

Rune Skjørestad

Styremedlem
Tlf: 90 79 90 53
E-post: riska.sagbruk@lyse.net

Magnus Hanoa Øverland


Tlf: 97774809
E-post: mohanoa@hotmail.com

Torgeir Hjalte


Tlf: 90960873
E-post: torgeir@saeteraasen.no