Produkter

Lafteplank og takåser er produkter som mange bygdesager produserer. Hytter bygd i laftekonstruksjon har vanligvis furu som materiale, der stokkene er minst 15 cm breie i den ferdige veggen. Tømmeret blir vanligvis kantskjært på sag, før det blir tørket og levert til laftefirma som gjør hytta ferdig. I laftetradisjonen hører det med runde, høvla stokker som bærer taket. Også dette krever et nøye utvalg av tømmer, vanligvis av gran.

Trefokus har produsert denne informasjonsbrosjyra: Laft og lafting

Orgnaisasjonen Norsk Laft har utarbeidd bransjenorm for laftebygg. Den finn du her.

Kledning er en stor produktgruppe, der bredde, treslag og profiler varierer med tradisjon og distrikter. Bygdesagene er fleksible småbedrifter, og kan få fram mange kvaliteter i samråd med kunden. Her viser vi noen få eksempler:  Villmarkskledning og -panel er vanlig ute og inne på hytter. Kanten blir vanligvis snudd inn, slik at margsida i bordene kommer ut og gir et stabilt resultat. Bygdesagene leverer spekteret fra moderne kledninger til kopier av gamle profiler til restaurering 

 Norsk Bygdesagforening har utarbeidd normer for ukanta kledning og for ujustert kledning. 

 Bransjenorm for ujustert kledning

Bransjenorm for ukantede  kledningsbord

Panel og listverk finnes i mange utførelser. I tillegg til alle vanlige profiler som finnes i dagens trelastutvalg, tilbyr mange bygdesager med høvel kopiering av gamle paneler og lister. Omstilling til å produsere små kvanta er enklere enn i storskala industri. Mange medlemsbedrifter har flere eksempler på egne hjemmesider.
Se dem her.

De feste medlemmene våre produserer materialer til bygg, men det er mange som også leverer ferdige bygg, da særlig mindre bygg som grillhytter,garasjer, naust, gapahuker, lekehytter, paviljonger osv. Et fåtall leverer element og kan ta større prosjekt som bolighus, driftsbygninger osv. 

Bygdesagenes fleksibilitet gjør at du kan velge konstruksjon, panel, kledning osv. slik du selv ønsker og ikke bygg som er standardiserte og vil ligne din nabos bygg. Du velger selv!

Trefokus har laga dette informasjonshefter "Landbruksbygg i tre"

Massive tregulv og parkett er populære gulvmaterialer både pga. estetiske og miljømessige egenskaper. Gran og furu er de mest brukte treslagene til massive gulvbord i Norge. Av løvtreslagene er bjørk, eik og ask de mest aktuelle. Norske Bygdesager produserer spsielle gulvbord med ulike bredder, avsmalning, flaskeskjærte m.m

Det er mange måter å tekke et tak på. Norsk Bygdesagforening har produsenter av ulike typer tretak og never til tekking av torvtak. Tak i ulike typer tre er svært vakre og haldbare, men krev god kunnskap om både material og montering.

Til panel og interiør i en badstu er det osp som er mest vanlig og anbefalt. Osp er stabilt, krymper lite og inneholder ikke harpiks. Harpiks er det klissete stoffet som "koker ut" i f.eks. furu og gran ved sterk varme. Osp er lyst og vakkert treslag.

Tre  gir eit vakkert gjerde som passer godt inn i norsk natur, enten det er moderne gjerder, tradisjonsbundne som skigard, enkle hungjerder eller andre. 

Våre medlemmer produserer et breitt spekter. 

Bordplater, benker og andre møbler, eller materialer til denne type snekkerarbeid.

Dekkbark, utemøbler, terassebord, impregnerte materialer, kjernevedprodukter (naturlig impregnert) blir produsert av våre medlemmer.

engangspaller kasser paller

leiesaging leiehøvling leietørking leiekløyving

Mange bygdesager produserer utemøbler. Ulike design, dimensjoner og farger gjør at du kan få ditt drømmemøbel. Grove dimensjoner og robust kvalitet!

Du kan få skreddersy dine møbler om du ønsker det. 

Rotkne, laftetømmer, takåser, stavlaftvirke, spesialvirke for båt, Bjelker til gamle hus trengs i mange dimensjoner og lengder, se også under Grove dimensjoner og lange lengder.  

Mange av våre medlemmer leverer standard trelast. Det vil si den samme  trelasten som du finner på byggvareutsalgene og de større sagbrukene. Dette er standard konstruksjonsvirke, standard paneler og standard kledning. Våre medlemmer er svært konkurransedyktige på kvalitet og mange leverer også stempla material. 

Norsk Standard blir fulgt både på konstruksjonsvirke og paneler.

profilerte lister

villmarkspanel ukantet panel

Villmarkspanel, ukanta panel, kilekledning, lerkekledning, mesterkledning, ospekledning eller sponkledning kan tilbys fra norske bygdesager. Gran er det treslaget mange foretrekker til maling. Treslag som osp og lerk, eller kjerneved av eik og furu er egnet til å stå ubehandlet i mange tilfeller, men det avhenger av klima, riktige beslag og god og innfesting med spikre eller skruer.

Takåser, stavlaftvirke, rundstokk, lafteplank, laftetømmer, søyler, stolper, boks, åsestokker, hjørneprofiler, utforinger, dreide søyler.

Kjært barn har mange navn. Kjerneved, al, malmfuru osv. er navn som er brukt på kjerneveden som enkelt sagt er den mørke veden som er i sentrum av blant anna en furustokk. Definisjonen på kjerneved " den delen av tverrsnittet si et tre som ikke lenger deltar i vann- og næringstransporten, og som i furu har en mørkere fare enn yteveden". 

Her finn du bransjenorm for kjerneved

ved flis prosjekttilpassa trelast

Sæteråsen Sag er først i Skandinavia til å tilby varmebehandlet tre med vakum-metoden (VATRE). Dette er den mest skånsomme og miljøvennlige måten å produsere vedlikeholdsfrie materialer på.
Uansett hva du ønsker å bygge kan varmbehandlet materiale være noe for deg. Vi leverer kledninger til fasade i alle ønskelige profiler, tretak og terrassebord.Alternativet til varmebehandling er impregnering eller maling/lakkering. Det er mer arbeid og ikke minst mye mindre miljøvennlig.

Se mer på det store utvalget i trelast fra norske bygdesager.

I tillegg kan medlemmene skaffe fram mange spesielle kvaliteter og dimensjoner, av malmfuru/kjerneved og gran. Trelast av osp, eik eller andre lauvtrær kan også skaffes, avhengig av tømmer på den enkelte bedrift.

Les om våre produkter eller ta kontakt med foreningen eller den enkelte leverandør for mer informasjon.