Tømmerdag i Stryn

Laurdag 6. januar inviterte Norsk Bygdesagforening i samarbeid med AT Skog SA til tømmerdag i Tonningskamben i Stryn, der fleire sagbrukseigarar i regionen møtte opp for informasjon og fagleg diskusjonar om råstofftilgang. Dette med bakgrunn i at det i desse dagar blir sett i gang ei større drift der det blir avvirka mykje furutømmer. Det er ønskjeleg at mest mogeleg av tømmeret blir foredla lokalt av våre medlem.