Trebedrifter Vestland

Kontakt: Gunnar Bakke
Adresse: Hjelmelandsdalen
Sted: 6773 Nordfjordeid

Telefon:

57862362
Epost: post@aobakke.no


Type bedrift: Sagbruk
Trelastutsal
Byggmester/Bygg
Restaurering


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt Har på lager
Emballasjematerial Har på lager
Anna type Har på lager

Byggevarer
Byggevarer Har på lager

Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Har på lager
Innredning
Takstoler
Interiør

Kontakt: Rune Aabrekk
Adresse: Oldedalsv. 2018
Sted: 6791 Oldedalen

Telefon:

90024820
Epost: runeaab@gmail.com


Type bedrift: Sagbruk


Kontakt: Henning Aasebø
Adresse: Åsebø
Sted: 5307 Ask

Telefon:

95129335
Epost: post@aasebo-sag.no
Web: www.aasebo-sag.no


Type bedrift: Trelastutsal
Trevare
Byggmester/Bygg


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager

Byggevarer
Byggevarer Har på lager

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling

Bygg
Bustadhus Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Kontakt: Bjarte Skåtun
Adresse: Vinnesvegen 401
Sted: 5641 Fusa

Telefon:

56580780
Epost: bjarte@agnarskatun.no


Type bedrift: Trelastutsal


SALG KJØP
Trelast
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager

Byggevarer
Byggevarer Har på lager

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Har på lager
Interiør Har på lager

Kontakt: Alf Steinhovden
Adresse: Sandviksvegen 473
Sted: 6940 Eikefjord

Telefon:

45637887
Epost: alstein@online.no


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Har på lager

Biprodukt
Hun/Flis Har på lager

Kontakt: Lars Kåre Almeland -John Almeland
Adresse: Almelandsvegen 389
Sted: 5710 Skulestadmo

Telefon:

90889812/91847655
Epost: kalmelan@online.no


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling

Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Kontakt: Eirik Brochmann
Adresse: Hagellia 15
Sted: 5914 Isdalstø

Telefon:

48464340
Epost: eirik.brochmann@gmail.com


Type bedrift: Sagbruk


SALG KJØP
Tømmer
Gran

Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Listverk Kun bestilling

Kontakt: Mette Marie Heiberg
Adresse: Øvre Amla 16
Sted: 6854 Kaupanger

Telefon:

40510589
Epost: post@amblegaard.no
Web: www.amblegaard.no


Type bedrift: Skogeigar


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv

Kontakt: Anders Eikås
Adresse: Eikåsvegen 175
Sted: 6843 Vassenden

Telefon:

95239955
Epost: anders.eikas@enivest.net


Type bedrift: Sagbruk


Andre tjenester:
Leigesaging, høvling.
SALG KJØP
Tømmer
Furu

Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Kun bestilling
Listverk Har på lager
Panel Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt Har på lager

Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Kontakt: Arild Henjum
Adresse: Njøsavegen 50
Sted: 6863 Leikanger

Telefon:

97976450
Epost: arild1917@gmail.com


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Hobbyverkstad


Andre tjenester:
Saging og høvling
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv

Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling
Impregnert material
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling

Byggevarer
Byggevarer

Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling

Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Kontakt: Kristen Arnestad
Adresse: Øvre Sørstrandsveg 155
Sted: 6823 Sandane

Telefon:

48289855
Epost: kristen.arnestad@enivest.net


Type bedrift: Båtbyggeri


SALG KJØP
Tømmer
Furu

Kontakt: Arnfinn Hagen
Adresse: Bødalsvegen417
Sted: 6893 Vik iSogn

Telefon:

41511786
Epost: arnfinn.hagen@sogn.no


Type bedrift: Snekkeri


SALG KJØP
Trelast
Spesialprodukt Har på lager

Kontakt: Arnt Laukeland
Adresse: Tunavegen 2
Sted: 6819 Førde

Telefon:

99163200
Epost: arnt.laukeland@outlook.com
Kontakt: Arvid Bjørvik
Adresse: 6977 Bygstad
Sted: 6977 Bygstad

Telefon:

95804544
Epost: post@trevare.net


Type bedrift: Snekkeri
Byggmester/Bygg
Restaurering


Andre tjenester:
Selger: Håndlaga trapper med bua sving,Dreia produkter,spesiallaga inreiingar.
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv

Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Lauvtreprodukt
Emballasjematerial

Byggevarer
Byggevarer

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m

Kontakt: Petter Ulviksbakken
Adresse: Grandavegen 1
Sted: 6887 Lærdal

Telefon:

57666108
Epost: atre@nline.no


Type bedrift: Trevare


SALG KJØP
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling

Kontakt: Asbjørn Eide
Adresse: Tørbygdvegen 701
Sted: 5620 Tørvikbygd

Telefon:

97039585
Epost: eidesnikkarverks@kvamnet.no


Type bedrift: Snekkeri
Restaurering


SALG KJØP
Trelast
Standard uhøvla trelast
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Lauvtreprodukt

Byggevarer
Byggevarer

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Interiør Kun bestilling

Bygg
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling
Andre Typer Innredningar, litt båtar

Kontakt: Finn Ove Øen
Adresse: Fjærevegen 9
Sted: 6800 Førde

Telefon:

57723850
Epost: finn.ove@aasen-ovrelid.no


Type bedrift: Byggmester/Bygg


Andre tjenester:
entreprenør
SALG KJØP
Trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning
Kjernevedprodukt

Byggevarer
Byggevarer

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m
Innredning
Takstoler
Interiør

Bygg
Andre Typer Næringsbygg, skule, omsorg etc.

Kontakt: Johannes Ask
Adresse: Netlandsvegen 266
Sted: 5635 Hatlestrand

Telefon:

90578020
Epost: johannes.ask@knett.no


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk


SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling

Kontakt: Jan Ivar Rødland
Adresse: Skulegata 11 A
Sted: 5700 Voss

Telefon:

90727145
Epost: jan.rodland@atskog.no
Web: atskog.no


Type bedrift: Andelslag


Andre tjenester:
Alt frå tømmer omsetning til næringspolitiske arbeid
Kontakt: Oddmund Sæ
Adresse: Austvikvegen 72
Sted: 5554 Valevåg

Telefon:

93235895
Epost: oddmuns@online.no


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Snekkeri
Byggmester/Bygg
Restaurering


Andre tjenester:
Alt innen byggearbeid og snekkertjenester og saging av spesial dim.
SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling

Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Kontakt: Kristian Innvær
Adresse: Hollundsdalen 35
Sted: 5430 Bremnes

Telefon:

53428540
Epost: ki@trapperingen.no
Web: Trapperingen.no


Type bedrift: Trevare


SALG KJØP
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling

Kontakt: Egil Sunde
Adresse: Sandviksboder 15-17
Sted: 5035 Bergen

Telefon:

97169903
Epost: egil@kystkulturbergen.no
Web: www.kystkulturbergen.no


Type bedrift: Kystkultursenter


Andre tjenester:
Vi kjøper hovedsakelig trelast til bygging og rep. av trebåter, pluss litt til rep/restaurering av bygninger.
SALG KJØP
Tømmer
Furu

Trelast
Grove dimensjonar
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Anna type

Bygg
Restaurering/rehabilitering
Andre Typer Sjøboder

Kontakt: Arne Birkeland.
Adresse: Radøyvegen 1919
Sted: 5936 Manger

Telefon:

98811700
Epost: birketrapp@yahoo.no


Type bedrift: Snekkeri


SALG KJØP
Trelast
Standard uhøvla trelast

Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m

Kontakt: Rune Espe
Adresse: Harpefossvegen 35
Sted: 6773 Nordfjordeid

Telefon:

90763393
Epost: post@espetrevare.no
Web: espetrevare.no


Type bedrift: Trevare


SALG KJØP
Trevarer
Innredning
Interiør

Kontakt: Bjarne Havsgård
Adresse: Nedre Hafskor 40
Sted: 5640 Eikelandsosen

Telefon:

41451852
Epost: hav-her@online.no


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Kontakt: Bjarte Hellebust
Adresse: Nautsundvegen 401
Sted: 6968 Flekke

Telefon:

99626175
Epost: bjarhel2@online.no


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Byggmester/Bygg
Driv med restaurering/rehabiliterting og nybygg


Andre tjenester:
Små mengder leigesaging
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv

Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Lauvtreprodukt
Emballasjematerial
Anna type

Byggevarer
Byggevarer

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m
Innredning
Takstoler
Interiør

Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Kontakt: Lars Ottar Sagstad
Adresse: Bjørndalsvegen 181
Sted: 5918 Frekhaug

Telefon:

94802882
Epost: lars.sagstad@gmail.com


Type bedrift: Sagbruk


Andre tjenester:
Tømmerhogst
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv

Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling

Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Bygg
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Kontakt: Jan Børsheim
Adresse: Bontveitveien 130
Sted: 5229 Kalanseid

Telefon:

97644949
Epost: jan@borsheimsnekkerverksted.no


Type bedrift: Snekkeri


SALG KJØP
Tømmer
Furu
Lauv

Trelast
Impregnert material Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling

Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Interiør Kun bestilling

Kontakt: Runar Botnen
Adresse: Postboks 208
Sted: 5602 Norheimsund

Telefon:

90087915
Epost: runar.botnen@botnen.no


Type bedrift: Trelastutsal
Snekkeri
Byggmester/Bygg
Entreprenør Grunn
Betong
tømmer


Andre tjenester:
sjå www.botnen.no
SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager

Byggevarer
Byggevarer Har på lager

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling

Bygg
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling
Andre Typer Stål,betongelement,plass-støp bygg

Kontakt: Sissel Gurvin
Adresse: Brulandsvegen 150
Sted: 6813 Førde

Telefon:

91721021
Epost: viktor@paller.no
Web: paller.no


Type bedrift: Trevare


SALG KJØP
Trelast
Emballasjematerial

Kontakt: Ole Kåre Gimmestad
Adresse: Postboks 101
Sted: 6823 Sandane

Telefon:

96223366
Epost: ole.gimmestad@enivest.net


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Spesialisert arbeid for Verneområder.


Andre tjenester:
Fjerning tre i hagar, mindre tømmerhogst.
SALG KJØP
Tømmer
Furu

Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling

Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Andre Typer Rep. hus i utmark.

Kontakt: Steinar Ekerhovd
Adresse: Nygårdsvegen 177
Sted: 5350 Brattholmen

Telefon:

90532649
Epost: steinar@byggevarebutikken.no


Type bedrift: Byggmester/Bygg


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Kledning Har på lager

Byggevarer
Byggevarer Har på lager

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling

Bygg
Bustadhus Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Kontakt: Sveinung Seim
Adresse: Fureberget 29A
Sted: 5912 Seim

Telefon:

92044106
Epost: sveinungseim@bkkfiber.no


Type bedrift: Byggmester/Bygg


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning

Byggevarer
Byggevarer

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m
Takstoler

Bygg
Hytter
Bustadhus
Landbruksbygg
Restaurering/rehabilitering

Kontakt: Svenn
Adresse: Ågotestølen 9
Sted: 5641 Fusa

Telefon:

95156327
Epost: storum@fusi.no


Type bedrift: Byggmester/Bygg
Restaurering


SALG KJØP
Trelast
Grove dimensjonar
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt

Byggevarer
Byggevarer

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m
Innredning
Takstoler

Bygg
Hytter
Bustadhus
Landbruksbygg
Restaurering/rehabilitering

Kontakt: Svein Inge Vindenes
Adresse: Gjetnesvegen43
Sted: 5363 Ågotnes

Telefon:

97784715
Epost: dalen.sn@online.no
Web: dalensnekkerverksted.no


Type bedrift: Snekkeri


Andre tjenester:
0
SALG KJØP
Trelast
Grove dimensjonar
Standard uhøvla trelast
Spesialprodukt
Lauvtreprodukt

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Interiør Kun bestilling

Bygg
Andre Typer 0

Kontakt: Asle Indredavik
Adresse: Sørsida 1871
Sted: 6730 Davik

Telefon:

91531627
Epost: 91531627@online.no


Type bedrift: Sagbruk


Andre tjenester:
Leigesaging
SALG KJØP
Tømmer
Gran

Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling

Biprodukt
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Kontakt: Kristoffer Dale
Adresse: Dale 6
Sted: 6899 Balestrand

Telefon:

95076378
Epost: kristofferdale@hotmail.com


Type bedrift: Skogsentreprenør avvirking


Andre tjenester:
Tømmerhogst
SALG KJØP
Tømmer
Gran

Kontakt: Lars-Erik Offernes
Adresse: Drangsvegen 345
Sted: 5215 Lysekloster

Telefon:

48192244
Epost: larserik@drangebruk.no
Web: www.drangebruk.no


Type bedrift: Sagbruk
Trelastutsal
Trevare
Byggmester/Bygg


Andre tjenester:
Leie tømmerbil
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv

Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Har på lager

Byggevarer
Byggevarer Har på lager

Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Har på lager
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling

Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling
Andre Typer Industri/Næring/Flermannsboliger

Kontakt: Rune Lavik
Adresse: Eksingedalsvegen 1476
Sted: 5728 Eidslandet

Telefon:

48899399
Epost: runlav@online.no


Type bedrift: Sagbruk


Andre tjenester:
Leigeskjering for skogeigarar
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Kledning Har på lager

Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager

Kontakt: David Sigurdsson
Adresse: Nordfjordvegen 1992
Sted: 6779 Holmøyane

Telefon:

47652605
Epost: post@feelfreeproduction.no
Web: feelfreeproduction.no


Type bedrift: Snekkeri


Andre tjenester:
Vi selger møbel, spesialinnredning/butikkinnreding og design
SALG KJØP
Trelast
Listverk Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Anna type Har på lager

Byggevarer
Byggevarer Kun bestilling

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Interiør Kun bestilling

Kontakt: Robert Veum
Adresse: Sanatorievegen 79
Sted: 6872 Luster

Telefon:

97030862
Epost: robert@fjordglas.no
Web: www.fjordglas.no


Type bedrift: Trevare


Andre tjenester:
.
SALG KJØP
Trelast
Standard uhøvla trelast
Anna type

Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling

Bygg
Andre Typer .

Kontakt: Ingunn Kjelstad
Adresse: Storehaug
Sted: 6977 Bygstad

Telefon:

90103837
Epost: ingunn@fjordtommer.no
Web: www.fjordtommer.no


Type bedrift: Tømmerlogistikk og tømmeromsetting


Andre tjenester:
Hogst, transport og salg av tømmer til industri. Vegplanlegging og heilskapleg forvaltning av skog.
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Kontakt: Johannes M. Tysse
Adresse: Indre Tysse 56
Sted: 5650 Tysse

Telefon:

92253785
Epost: post@fjordtynna.no
Web: www.fjordtynna.no


Type bedrift: Skogeigar
M.a bøtkring og lasergravering


SALG KJØP
Tømmer
Furu

Trelast
Anna type

Kontakt: Per Rondestveit
Adresse: Hjeltnesvegen404
Sted: 5730 Ulvik

Telefon:

91707938
Epost: perondestveit@gmail.com


Type bedrift: Sagbruk


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Har på lager

Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Kontakt: Petter Sølvberg Slettenes
Adresse: Sør-Markane 284
Sted: 6873 Stryn

Telefon:

91319499
Epost: livflore@hotmail.com


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Trelastutsal
Trevare


SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Panel Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt Kun bestilling

Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Kontakt: Birger Førre
Adresse: Høgahaug 10
Sted: 5563 Førresfjorden

Telefon:

97594441
Epost: birger@forretrevare.no
Web: www.forre.no


Type bedrift: Trevare
Snekkeri


SALG KJØP
Trelast
Kjernevedprodukt Har på lager
Emballasjematerial
Anna type

Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling

Kontakt: Ruth Moen
Adresse: Klostergaten 28
Sted: 5005 Bergen

Telefon:

90410996
Epost: hordaland@fortidsminneforeningen.no
Web: https://fortidsminneforeningen.no/


Type bedrift: kulturminnevern
frivillig org


Kontakt: Frank Kvammen
Adresse: Toskavegen 492
Sted: 5936 Manger

Telefon:

95215484
Epost: f-kvamme@online.no


Type bedrift: Skogeigar
Transport


Andre tjenester:
Tømmer og flistransport
Kontakt: Martin Frøholm
Adresse: Vikavegen 16
Sted: 6783 Stryn

Telefon:

40470476
Epost: mrfroholm@hotmail.com


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Trevare


Andre tjenester:
Leigesaging, leigekjøring med traktor og tømmervogn.
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv

Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling

Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Kontakt: Vilhelm Rumohr
Adresse: Frønningvegen 59
Sted: 6854 Kaupanger

Telefon:

41101300
Epost: fronningen.skog@gmail.com
Web: fronningen.no


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk


SALG KJØP
Tømmer
Furu

Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Anna type Kun bestilling

Kontakt: Geir Bjarte Thorsen
Adresse: Hatlebrekke
Sted: 6973 Sande

Telefon:

91792289
Epost: gbthorsen@gmail.com


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk


SALG KJØP
Trelast
Standard uhøvla trelast Har på lager
Spesialprodukt Har på lager

Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager

Bygg
Landbruksbygg Har på lager

Kontakt: Georg
Adresse: Seimhamrane 49
Sted: 5472 Seimsfoss

Telefon:

99214250
Epost: georg.hestad@knett.no


Type bedrift: Sagbruk


Andre tjenester:
Sal av tenester : flishogging, vedmaskin,transport traktor m/tømmervogn,skogrydding,leigeskur m/stasjonær båndsag
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling

Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Har på lager

Kontakt: Torbjørn Grindheim
Adresse: Kvamsvegen 131
Sted: 5590 Etne

Telefon:

95217022
Epost: Grind-th@online.no


Type bedrift: Snekkeri


SALG KJØP
Trelast
Anna type Kun bestilling

Trevarer
Innredning Kun bestilling
Interiør Kun bestilling

Bygg
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Kontakt: Gunnar Råheim
Adresse: Råheimsdalen
Sted: 6978 Viksdalen

Telefon:

91887044
Epost: gunnarraheim@gmail.com


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Sagflis til strø under husdyr (tørr)


Andre tjenester:
Kan sage lengder opp til 6 m
SALG KJØP
Tømmer
Gran

Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager

Kontakt: Henning Hafstad
Adresse: Sanderplassen 4.
Sted: 6813 Førde

Telefon:

57821882
Epost: post@hafstadtrevare.no
Web: www.hafstadtrevare.no


Type bedrift: Trevare


SALG KJØP
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling

Kontakt: John Herman Foss Hagen
Adresse: Visnesvegen 5
Sted: 6783 Stryn

Telefon:

57873500
Epost: john.herman.foss.hagen@hagen.eu
Web: www.hagen.eu


Type bedrift: Trevare


SALG KJØP
Tømmer
Furu
Lauv

Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m

Kontakt: Håkon Langeland
Adresse: Guddalsvegen 1729
Sted: 6966 Guddal

Telefon:

98814412
Epost: haakon_86@hotmail.com


Type bedrift: Skogeigar
SagbrukAndre tjenester:
tømmer hogst/saging av tømmer/konsulent
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Anna type Kun bestilling

Byggevarer
Byggevarer Kun bestilling

Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling

Kontakt: Hallvard
Adresse: Nordbostadalen 319
Sted: 5687 Flatråker

Telefon:

45271618
Epost: hallvard.skorpen@haugnett.no


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Trevare
Høvel


Andre tjenester:
Eg driver med Tømmer tansport lokalt med traktor og henger/ hoging /saging. høvling av spesial dim på bestilling.
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling

Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Kontakt: Hans Sætren
Adresse: Panoramavegen 137
Sted: 6783 Stryn

Telefon:

90852739
Epost: hans_saetren@hotmail.com


Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk


Andre tjenester:
Transport av tømmer, hengar/traktor
SALG KJØP
Tømmer
Gran

Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling

Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Kontakt: Trygve Amland
Adresse: Mustadbakken 17
Sted: 5355 Knarrevik

Telefon:

90076831
Epost: trygve@snekkerinnredning.no
Web: snekkerinnredning.no


Type bedrift: Snekkeri


SALG KJØP
Trevarer
Innredning Kun bestilling
Interiør Kun bestilling