Om bedriften

Aa.dalen_multiservice

Kjøp, leige, selge tenester
Utleie
Ujustert trelast, skogrydding, manuelt og med gravemaskin med klipp+kvistagregat, traktor med tømmervogn med drift, atv for utleie.

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Nyoppstartet bedrift, personlig har jeg over 20 års erfaring med skogservice i egen skog.
Er aktiv skogbruker, har 2 års erfaring med skjæring til egne bygg og salg.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv    
       
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt   Har på lager
Spesialprodukt   Har på lager
Lauvtreprodukt   Har på lager
 
Biprodukt  
Sagflis Høvelspon Har på lager

 

 

 

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Eirik Åfløydal
Adresse
Åfløyvegen 135, 6453 Kleive
Telefonnummer

Kart