Om bedriften

Almeland Sag

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Lars Kåre Almeland / John Almeland
Adresse
Almelandsvegen 389, 5710 Skulestadmo
Telefonnummer

Kart