Om bedriften

Amdam Sag og høvleri a/s

Kjøp, leige, selge tenester
Tømmerhogst

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
       
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt   Kun bestilling
Lauvtreprodukt      
Emballasjematerial Har på lager
Anna type   Kun bestilling
 
Biprodukt  
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
 
Bygg      
Grindbygg   Har på lager
Laft   Har på lager
Hytter   Kun bestilling
Landbruksbygg   Har på lager
Restaurering/rehabilitering   Har på lager
Andre typer bygg   Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Tor einar Amdam
Adresse
Amdamveien 4, 6240 Ørskog
Telefonnummer
Nettside

Kart