Om bedriften

Anders Eikås

Type bedrift: Sagbruk
Andre tjenester:
Leigesaging, høvling.
SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Kun bestilling
Listverk Har på lager
Panel Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt Har på lager
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Anders Eikås
Adresse
Eikåsvegen 175, 6843 Vassenden
Telefonnummer

Kart