Om bedriften

Arild Henjum

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Hobbyverkstad
Andre tjenester:
Saging og høvling
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling
Impregnert material
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Hobbyverkstad

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Arild Henjum
Adresse
Njøsavegen 50, 6863 Leikanger
Telefonnummer

Kart