Om bedriften

Arvid Bjørvik AS

Type bedrift: Snekkeri
Byggmester/Bygg
Restaurering
Andre tjenester:
Selger: Håndlaga trapper med bua sving, dreia produkter og spesiallaga inreiingar.
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar
Byggevarer
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Lauvtreprodukt
Emballasjematerial
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m

Type bedrift

Type bedrift
Snekkeri, Byggmester/Bygg, Restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Arvid Bjørvik
Adresse
6977 Bygstad
Telefonnummer

Kart