Om bedriften

Asbjørn Dahlen

Kjøp, leige, selge tenester
Leiesaging

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
I kombinasjon med gårdsdrift

SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Kledning Har på lager
Spesialprodukt   Kun bestilling
Lauvtreprodukt   Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Asbjørn Dahlen
Adresse
Osmarkavegen 1117, 6638 Osmarka
Telefonnummer

Kart