Om bedriften

Asbjørn Eide Snikkarverkstad

Type bedrift: Snekkeri
Restaurering

 

SALG KJØP
Trelast
Byggevarer
Standard uhøvla trelast
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Lauvtreprodukt
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Restaurering/rehabilitering
Andre typer bygg Innredningar, litt båtar

Type bedrift

Type bedrift
Snekkeri, Restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Asbjørn Eide
Adresse
Tørbygdvegen 701, 5620 Tørvikbygd
Telefonnummer

Kart