Om bedriften

Aursnes Sag

Kjøp, leige, selge tenester
Har samarbeid med fjordtømmer om kjøp av malmfure, får kartkordinatene og bedømmer skogen på rot før hogst. kva eg kan bruke det til.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
       
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer   Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Kun bestilling
Kjernevedprodukt   Har på lager
Spesialprodukt   Har på lager
Lauvtreprodukt   Kun bestilling
 
Biprodukt  
Sagflis Høvelspon Har på lager
 
Bygg      
Grindbygg   Har på lager
Laft   Kun bestilling
Hytter   Har på lager
Landbruksbygg   Har på lager
Restaurering/rehabilitering   Har på lager
Andre typer bygg   Grindbygg naust restaurering

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Herman Hervåg
Adresse
Fjordvegen 34, 6230 Sykkylven
Telefonnummer

Kart