Om bedriften

Austvik bygg og sagbruk – Oddmund Sæ

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Snekkeri
Byggmester/Bygg
Restaurering
Andre tjenester:
Alt innen byggearbeid og snekkertjenester og saging av spesial dim.
SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Snekkeri, Byggmester/Bygg, Restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Oddmund Sæ
Adresse
Austvikvegen 72, 5554 Valevåg
Telefonnummer

Kart