Om bedriften

Bentro ANS

Kjøp, leige, selge tenester
Vi kan etterkvart begynne å selge på bestilling

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Vi sagar p.t kun for eige bruk

SALG KJØP
Tømmer
Gran
       
Trelast
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Bente Hide
Adresse
GJERDSVIKVEGEN 671, 6083 Gjerdsvika
Telefonnummer
Nettside

Kart