Om bedriften

Bergen Kommunale Kystkultursenter AS

Type bedrift: Kystkultursenter
Andre tjenester:
Vi kjøper hovedsakelig trelast til bygging og rep. av trebåter, pluss litt til rep/restaurering av bygninger.
SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Anna type
Bygg
Restaurering/rehabilitering
Andre typer bygg Sjøboder

Type bedrift

Type bedrift
Kystkultursenter

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Rita Grøtte
Adresse
Sandviksboder 15-17, 5035 Bergen
Telefonnummer

Kart