Om bedriften

Bergens Skog- og Træplantnings-Selskap

Type bedrift

Type bedrift
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter

Kontaktinformasjon

Adresse
Fløyveien 1, 5019 Bergen
Telefonnummer
Sosiale medier

Kart