Om bedriften

Bjarte Hellebust

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Byggmester/Bygg
Driv med restaurering/rehabiliterting og nybygg
Andre tjenester:
Små mengder leigesaging
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar
Byggevarer
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Lauvtreprodukt
Emballasjematerial
Anna type
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m
Innredning
Takstoler
Interiør
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Byggmester/Bygg, Driv med restaurering/rehabiliterting og nybygg

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Bjarte Hellebust
Adresse
Nautsundvegen 401, 6968 Flekke
Telefonnummer

Kart