Om bedriften

Bjørn Ottar Krøvel

Kjøp, leige, selge tenester
Leiger sagbruk til eige bruk. Selger tømmer til oppkjøpar som igjenn leiger hogstfirma

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv    

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Bjørn Ottar
Adresse
Åmdalen 205, 6156 Ørsta
Telefonnummer

Kart