Om bedriften

Bjørndal Sagbruk

Type bedrift: Sagbruk
Andre tjenester:
Tømmerhogst

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling
Bygg
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Lars Ottar Sagstad
Adresse
Bjørndalsvegen 181, 5918 Frekhaug
Telefonnummer

Kart