Om bedriften

Bøfjorden Sag

Kjøp, leige, selge tenester
utleie, trelasttørke, tømmerbil, leiesaging.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
       
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer   Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Kun bestilling
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt   Har på lager
Spesialprodukt   Har på lager
Lauvtreprodukt   Kun bestilling
Emballasjematerial   Har på lager
 
Biprodukt  
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
       
Bygg      
Grindbygg   Kun bestilling
Laft   Kun bestilling
Hytter   Kun bestilling
Bustadhus   Kun bestilling
Landbruksbygg   Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering   Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Magnus Bøklep
Adresse
Bølandsveien 61, 6643 Bøfjorden
Telefonnummer
Nettside

Kart