Om bedriften

Botnen Entreprenør AS

Type bedrift: Trelastutsal
Snekkeri
Byggmester/Bygg
Entreprenør Grunn
Betong
tømmer
Andre tjenester:
sjå www.botnen.no
SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Byggevarer Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Bygg
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling
Andre typer bygg Stål,betongelement,plass-støp bygg

Type bedrift

Type bedrift
Trelastutsal, Snekkeri, Byggmester/Bygg, Entreprenør, Grunn, Betong, Tømmer

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Runar Botnen
Adresse
Postboks 208, 5602 Norheimsund
Telefonnummer

Kart