Om bedriften

Bygdeservice AS, Sandane

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Spesialisert arbeid for Verneområder.
Andre tjenester:
Fjerning tre i hagar, mindre tømmerhogst.
SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Andre typer bygg Rep. hus i utmark.

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Spesialisert arbeid for Verneområder.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Ole Kåre Gimmestad
Adresse
Grandavegen 5, 6823 Sandane / Postboks 101, 6823 Sandane
Telefonnummer

Kart