Om bedriften

Byggtrad Løvoll AS

Kjøp, leige, selge tenester
Konsulent

SALG KJØP
Tømmer
Furu
       
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer    
Standard uhøvla trelast
Kledning  
Kjernevedprodukt    
Spesialprodukt    
Lauvtreprodukt    
       
Bygg      
Grindbygg   Har på lager
Laft   Kun bestilling
Hytter   Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering   Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Kåre Løvoll
Adresse
Kleppevegen 50, 6102 Volda
Telefonnummer

Kart