Om bedriften

Dalebø bygg

Kjøp, leige, selge tenester
Salg av gran og bjørketømmer ,stammekvistet.

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
sager litt til vedlikehald av egen bygningsmasse.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Lauv    
       
Trelast
Grove dimensjonar
Byggevarer    
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning  
Spesialprodukt   Kun bestilling
Lauvtreprodukt   Kun bestilling
Anna type   Kun bestilling
 
Trevarer  
Vindu/dører/trapper m.m  
Innredning  
Takstoler  
Interiør  
       
Bygg      
Bustadhus    
Landbruksbygg    
Restaurering/rehabilitering    

Type bedrift

Type bedrift
Byggmester/Bygg

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Tormod Dalebø.
Adresse
Myklebost 30, 6210 Valldal
Telefonnummer

Kart