Om bedriften

Davik Sagbruk

Type bedrift: Sagbruk
Andre tjenester:
Leigesaging
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Biprodukt
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Asle Indredavik
Adresse
Sørsida 1871, 6730 Davik
Telefonnummer

Kart